Polityka prywatności

Praca
Transport
Wynajmę
Wspólna podróż
Booking.com
dkms

Oto nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, wprowadzonych przez użytkowników serwisu, adresów e-mail i numerów telefonów.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel portalu ZaradnyPolak.eu, zwanego dalej: „Portalem” lub „ZaradnyPolak.eu”, tj. Spot Guide Ltd. z siedzibą w 5 The Mall, Ealing, London, United Kingdom, W5 2PJ  , wpisana do rejestru przedsiębiorców Company Number 11078201 The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certies that SPOT GUIDE.LTD (dalej: „iLogic”, „my”). Możesz się z nami zawsze skontaktować wysyłając e-mail pod adres: info@zaradnypolak.eu.

 

 1. Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim w celu umożliwienia Ci założenia i prowadzenia konta w Portalu oraz korzystania z wszystkich funkcjonalności ZaradnyPolak.eu, dlatego też podstawą prawną przetwarzania podawanych przez Ciebie danych jest zazwyczaj wykonanie zawartej z Tobą umowy. Na tej podstawie możemy przetwarzać dostarczane przez Ciebie informacje w celu udostępnienia Tobie podstawowych możliwości Portalu jak prowadzenie konta, umieszczanie wypowiedzi w społeczności i komentarzy do artykułów, odczytywanie ogłoszeń, prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami Portalu i innych funkcji serwisu społecznościowego ZaradnyPolak.eu (tj. w celu tzw. świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem ZaradnyPolak.eu), a także abyś mógł skorzystać z takich dodatkowych ofert iLogic jak umieszczanie płatnych ogłoszeń w Portalu, zamówienie personalizowanego kalendarza, korzystania z ofert wspólnej podróży. Przetwarzamy Twoje dane także w celu obsługi Portalu, rozwiązywania problemów technicznych oraz odpowiedzi na Twoje ewentualne zgłoszenia i reklamacje oraz do kontaktowania się z Tobą w związku z usługami i produktami, które oferujemy za pośrednictwem Portalu.

 2. Dodatkowo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu iLogic w związku z prowadzeniem serwisu ZaradnyPolak.eu oraz naszych zaufanych partnerów, w tym do:

  • prowadzenia badań i analiz aktywności Twojej i wszystkich innych użytkowników Portalu w celu poprawy sprawności działania, oceny oczekiwań i potrzeb użytkowników oraz ulepszania serwisu ZaradnyPolak.eu, wprowadzania nowych usług oraz w celach statystycznych,

  • przekazywania Tobie informacji handlowych i treści marketingowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów – w zakresie dozwolonym prawnie, w tym również za Twoją zgodą, za pomocą różnych dostępnych środków komunikacji,

  • dopasowania reklam i kanałów komunikacji marketingowej do Twoich zainteresowań – zależnie od podanych danych, ustawień Twojego konta i przeglądanych przez Ciebie treści w Portalu, przy czym podobnie jak wielu innych dostawców, w zależności od Twojej zgody lub ustawień przeglądarki internetowej możemy w tym celu wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie, aby poznać skąd dowiedziałeś się o Portalu, jak korzystasz z ZaradnyPolak.eu lub jakie strony odwiedzasz przed lub po wizycie w Portalu, abyśmy mogli lepiej poznać Twoje potrzeby i ulepszać serwis ZaradnyPolak.eu,

  • organizacji lub współorganizacji akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych dla użytkowników ZaradnyPolak.eu,

  • obsługi usług płatniczych oraz innych pomocniczych usług osób trzecich, z których korzystamy prowadząc Portal oraz udostępniając jego funkcjonalności,

  • komunikacji z Tobą w innych celach niż związane wprost z zawarciem umowy,

  • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z ZaradnyPolak.eu, egzekwowania Regulaminu Portalu, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania Portalu, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,

  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń iLogic oraz wykazania spełnienia przez iLogic obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 3. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody – np. na przesyłanie informacji handlowych – możesz zawsze wycofać swoją zgodę poprzez zmianę ustawień konta w Portalu lub kontaktując się z nami. Jeśli skorzystasz z płatnych funkcji ZaradnyPolak.eu przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek przetwarzania Twoich danych w celach rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

 4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, tj. w szczególności przez okres od założenia do usunięcia przez ciebie konta w Portalu, a także po tym czasie – przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez iLogic prawnie uzasadnionych interesów administratora danych w zakreślonym wyżej zakresie, a jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania.

 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz część informacji jest nam niezbędna do założenia i prowadzenia Twojego konta w Portalu lub abyś mógł skorzystać z innych funkcjonalności serwisu ZaradnyPolak.eu. Zawsze oznaczamy pola i informacje, które są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą i wykonać umowę lub musimy nimi dysponować, aby wykonać obowiązki prawne.

 6. Twoje dane oraz przekazane przez Ciebie treści mogą zostać udostępnione wszystkim zalogowanym i niezalogowanym użytkownikom serwisu ZaradnyPolak.eu – w zależności od podanych danych, ustawień prywatności oraz cech wybranej przez Ciebie funkcjonalności Portalu, np. ogłoszeń drobnych czy ofert wspólnego przejazdu. Możemy przekazać Twoje dane także partnerom, którzy świadczą dla nas usługi pomocnicze, takie jak obsługa klienta, obsługa płatności, profesjonalni doradcy czy firmom świadczącym usługi hostingowe i analityczne. Nie przekazujemy naszym partnerom danych umożliwiających im zidentyfikowanie Ciebie, chyba że jest to konieczne do zawarcia lub realizacji zawartej z Tobą umowy (np. firmom obsługującym płatności) lub jeśli się na to uprzednio zgodzisz. Będziemy mogli udostępnić Twoje dane także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które w naszym uzasadnionym przekonaniu wynikać będą z przepisów prawa.

 7. Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do naszych usługodawców w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w tym podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych uczestniczących w programie Tarczy Prywatności, lub na podstawie szczególnej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – tzw. standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Będziesz mógł uzyskać kopię przekazanych danych, kontaktując się z nami.

 8. Udostępniając Ci usługi w Portalu będziemy przetwarzać Twoje dane automatycznie, w tym także poprzez profilowanie polegające na wykorzystaniu niektórych znanych nam informacji o Tobie do analizy lub prognozy Twoich preferencji osobistych, zainteresowań lub potrzeb, lecz będziemy to robić tylko w celu personalizacji możliwości korzystania przez Ciebie z Portalu lub lepszego dopasowania reklam i informacji handlowych do Twoich potrzeb, dlatego nigdy nie będzie to wywoływać u Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 9. Wszystkim osobom, których dane osobowe chronione są na podstawie RODO, tj. unijnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych, przysługuje szereg praw wynikających z przetwarzania ich danych osobowych, w tym:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane (np. pod warunkiem usunięcia konta) albo wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażesz, że Twoje dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcesz ich usunięcia, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody,

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Twoją szczególną sytuacją oraz kiedy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilujemy Twoje dane w celach marketingowych.

 10. Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw możesz złożyć pisemnie lub wiadomością e-mail pod adresy iLogic wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 11. Jeśli uznasz, że iLogic naruszył przepisy prawa przetwarzając Twoje dane osobowe, napisz do nas pod adres e-mail: info@zaradnypolak.eu. Przysługuje też Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 25.05.2018NASZA SPOŁECZNOŚĆ
ALERT
SUGESTIE
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Rozumiem